Koronakevään kultakimpaleita – Kulttuuritoimen kuulumisia

Kurikan kulttuuripäällikkö Tiina Kurhela kertoo kulttuuritoimen kuulumisia koronakevään keskeltä.

Epätietoisuus ja toimettomaksi jääminen ovat pelottavia asioita, jotka koronakriisin korvilla tulivat monesti eri toimialoilta käsi kädessä tilaa ottamaan. Noista kahdesta asiasta ensimmäiselle meistä kukaan ei tällaisena aikana voi mitään, toiselle voi. Toimeen tarttuminen silloin, kun tilanne on epävarmimmillaan, vaatii heittäytymistä ja heittäytymiseen kuuluu olennaisena osana se, ettei määränpää vielä ponnistushetkellä horisontissa siinnä. Siitä huolimatta sen tekeminen kaikessa pelottavuudessaankin on parempi kuin se, että antaisi toimettomuuden lamaannuttaa itsensä täysin.

Toimeen tarttuminen silloin, kun tilanne on epävarmimmillaan, vaatii heittäytymistä.

Kurikassa fyysisten kontaktien minimointi ja asukkaiden näennäinen kaikkoaminen tavoittamattomiin toimi kannustimena ottaa monia uusia ja rohkeita askelia eri aloilla. Myös kulttuuritoimessa haluttiin ajallisten resurssien lisäännyttyä yrittää kääntää koko tilanne niin, että siinä nähtävissä oleva potentiaali tunnistettaisiin ja siitä saatavissa oleva hyöty valjastettaisiin voimavaraksi. Myös yhteistyö ja yksilöiden omien vahvuusalueiden anti muodostuivat avainasioiksi. Näin luonnehtisin meillä tänä koronakeväänä alkunsa saanutta KurikkaLive-konseptia, jossa koko vapaa-aikatoimi yhdessä kirjaston kanssa keräsi tiiviin mutta osaavan tiimin tuottamaan erinäisiä vapaa-ajanpalveluita kaikille asiasta kiinnostuneille. Streamasimme näitä lähetyksiä suoraan katsojan kotisohvalle kolmesti viikossa lähes kahden kuukauden ajan, jolloin kirjaston ovet olivat suljettuina.

Lähetyspäivinä sisältö koostui erilaisista vakio-osioista, joita hoitivat kuntalaisille tutut kasvot kerrasta toiseen. Chat-ruutu mahdollisti vuorovaikutuksen katsojien kanssa ja eri vapaa-ajan osa-alueiden anti keräsi eri kohderyhmiä seuraamaan lähetyksiä aina viikonpäivästä toiseen. Lähetysten kautta pystyttiin toteuttamaan esimerkiksi etäohjatut jumppatuokiot sekä koko perheen välituntiliikuntahetket kolmesti viikossa, satutuokiot kahdesti viikossa, eri alojen vaikuttajien ja ammattilaisten haastattelut kolmesti viikossa sekä musiikin, huumorin ja erikoisosioiden anti säännöllisen satunnaisesti. Niin kirjasto kuin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimikin antoivat kasvonsa näille lähetyksille.

Erityisesti sosiaalisten kontaktien väheneminen tai jopa kokonaan puuttumaan jääminen esimerkiksi kirjaston ovien sulkeutumisen myötä sai meidät tekemään myös vapaamuotoisempia vakio-osuuksia lähinnä aamukahvittelun ja vapaan keskustelun merkeissä. Sosiaalisen kanssakäymisen merkitys on kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissamme erittäin merkittävä seikka, joten koimme vapaa-ajan palvelujen olevan oikea väylä myös sen ylläpitämiseen. Vuorovaikutusmahdollisuus chatin kautta oli monelle merkittävä ominaisuus lähetyksissämme. Myös erilaiset vinkkiosuudet siihen, kuinka kuluttaa aikaa kotona tällaisena poikkeusaikana, kuuluivat asiaan. Kaikki livelähetykset ja videoklipit löytyvät edelleen Kurikan kaupunginkirjaston YouTube-kanavalta. Lähetyksemme saivat yhteensä 11 087 katselukertaa, 1200 katselutuntia ja tänä aikana kanava sai 150 uutta tilaajaa.

Digiloikka on siis viimein otettu suurella harppauksella ja rohkealla heittäytymisellä. Koronakevät tarjosi mahdollisuuden panostaa tähän hetkellisesti niin perusteellisesti, että valmiudet vastaavaan tekemiseen ovat vahvana olemassa ja hyödynnettävissä.

Digiloikka on siis viimein otettu suurella harppauksella ja rohkealla heittäytymisellä.

Nyt kirjaston kirjaston sivuhuoneeseen on rakenteilla pysyvä studio Green Screen -huoneen ja ohjaamon kera. Sitä on tarkoitus hyödyntää koko Kurikan yhteiseen hyvään ja lähetyksiä on määrä jatkaa tulevaisuudessa, kun studio saadaan valmiiksi. Streamaus tulee siis olemaan pysyvä osa Kurikan vapaa-aikatoimen ja kirjaston toimintaa. Lähetyksiä tullaan ajamaan säännöllisesti myös silloin, kun tekijöiden työnkuvat rajoitusten mahdollisen purkamisen myötä ovat normalisoituneet.

Vaikka tässä hetkessä eletään epätietoisuudessa ja tulevaisuus on varmuudella epävarmaa, voi tilanteeseen vastata sillä, minkä voi itse vielä valita; toimeliaisuudella. Kartoittamalla senhetkiset resurssit ja näkemällä ne uudessa valossa. Luomalla uudenlaisia palveluita uusiin tarpeisiin ja suhtautumalla epäonnistumisiin oppimisen näkökulmasta. Olemalla rohkea ja tarttumalla toimeen. Tämä kaikki kuitenkin vaatii sen heittäytymisen, jonka laskeutumisalusta on ponnistushetkellä vielä tuntematon.

Tiina Kurhela

Kulttuuripäällikkö, Kurikan kaupunki