Kurikan ainutlaatuinen pohjavesiesiintymä ja tulevaisuuden visiot tutustuttavana Wasa Future Festivalin yhteydessä

Kurikassa jalkojen alla on massiivinen muinainen laakso, kuin ”Grand Canyon”, joka on vuosituhansien aikana täyttynyt maa-aineksilla. Laakso ja sen paksut maapeitteet pitävät sisällään harvinaisen maaperän syväpohjavesiesiintymän. Tutkimuksissa maaperän kerrokset ovat osoittautuneet suotuisiksi pohjaveden liikkeen ja varastoitumisen kannalta. Lisäksi syvällä maan uumenissa oleva vesi on osoittautunut hyvälaatuiseksi pohjavedeksi.

Kurikan ainutlaatuinen pohjavesiesiintymä ja siihen liittyvät tulevaisuudensuunnitelmat ja visiot olivat esillä Vaasassa osana Wasa Future Festival -tapahtumaa 7.-11.8.2023. Näyttelyssä esiteltiin Kurikan maaperän kiinnostavaa historiaa ja erityispiirteitä, Kurikan pohjaveteen ja maaperään liittyvää tutkimusta alueella sekä tulevaisuuden suunnitelmia. Suunnitelmat liittyvät hydrogeologisen instituutin perustamiseen ja teemojen kytkemiseen luonnontieteiden opiskelun kokonaisuuksiin. Festivaalin jälkeen näyttelystä on tarkoitus kehittää Living Lab -tyyppinen tila, joka innostaisi omalta osaltaan nuoria luonnontieteiden opiskeluun.

Kurikan syväpohjavesiesiintymä

Kurikan syväpohjavesiesiintymän vedellä täyttäisi 40 000 olympia-mittaista uima-allasta! Esiintymä pohjaveden muodostumisalueineen on huomattavan laaja-alainen. Sen vettä on tutkimuksissa arvioitu riittävän tulevaisuudessa noin 150 000 ihmisen talouskäyttöön. Suunnitelmissa on rakentaa yhdysvesiputki Kurikasta Vaasaan. Vesiputken yhteyteen on mahdollista vetää myös biokaasuputki, joka avaa uusia mahdollisuuksia energiasektorilla.

Kurikan pohjavesi on monin paikoin arteesista eli maan pinnalle purkautuvaa. Vesi on puhdasta, muutamin paikoin jopa suoraan juomakelpoista ilman erillistä puhdistusta. Kurikan vesiesiintymän on tutkimuksissa todettu kestävän hyvin ilmastonmuutoksen vaikutuksia, esimerkiksi tulevaisuudessa mahdollisia kuivia kausia tai runsaita sateita. Esiintymän pohjavesi varastoituu vettä läpäisemättömien maakerrosten, paksujen savikerrostumien alle, mikä mahdollistaa mm. maataloustuotannon samalla alueella.

Kurikan pohjavesi on monin paikoin arteesista eli maan pinnalle purkautuvaa.

Kurikan maaperän tieteellisellä tarkkuudella tehty tutkimus tuonut esiin monia mahdollisuuksia

Kurikan pohjavesitutkimukset aloitettiin noin kymmenen vuotta sitten, jolloin Aronlähteen ja Kuusistonloukon pohjavesialueilla tehtiin geologisia rakenneselvityksiä. Tuolloin kairauksissa törmättiin syvällä kallioperän painanteessa sijaitseviin, moreenikerrosten erottamiin, varsin paksuihin hiekka- ja sorakerroksiin. Se herätti ajatuksia Kurikan alueen mahdollisuuksista laajempaankin vedenottoon.

Kurikan syväpohjaveden ja maaperän ympärille on vuosien aikana syntynyt korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta. Tutkimushankkeeseen osallistuu runsas määrä suomalaisia ja kansainvälisiä geologeja sekä hydrogeologeja, jotka ovat tehneet ja tekevät Kurikan syväpohjavesihankkeeseen liittyvää yhteistyötutkimusta korkealla, kansainvälisellä tasolla. Kansainvälistä tutkimusta koordinoi erikoistutkija Niko Putkinen Geologian tutkimuskeskuksesta.

Laaja, tieteellisellä tarkkuudella tehty tutkimus on luonut pohjan myös Kurikan lukio-opiskelijoiden luonnontieteen opintojen kytkemiseen Kurikan syväpohjavesihankkeeseen. Tällä voidaan vahvistaa lukio-opetuksen, korkeakoulutuksen ja kansainvälisen tutkimuksen helppoa ja kiinteää yhteistyötä. Kurikan lukiossa suunnitellaan syväpohjavesiteeman nivomista luonnontieteiden opetukseen.

Tulevaisuuden suunnitelmissa Kurikan hydrogeologinen tiedeinstituutti

Tulevaisuuden visiona on Kurikan hydrogeologinen tutkimusinstituutti, joka on alan osaamisen keskittymä sekä koulutus- ja tutkimusympäristö opiskelijoille ja tutkijoille hydrologian, geologian ja hydrogeologian alalla. Kurikan hydrogeologinen instituutti kokoaa ja koordinoi tutkimusta sekä toimii alustana niin suomalaiselle kuin kansainvälisellekin opetukselle ja tutkimukselle. Instituutti tulee toimimaan alkuvaiheessa virtuaalisessa verkkoympäristössä.

Tulevan tiedeinstituutin tavoitteena on tukea ja ylläpitää syväpohjavesimuodostuman tutkimusta pohjaveden kestävän käytön varmistamiseksi. Lisäksi sen tavoitteena on mahdollistaa yhteiskunnallista kestävää kehitystä, hyvinvointia, yrittäjyyttä ja siihen liittyvää tutkimusta. Tavoitteena on myös tuoda elinkeinoille mahdollisuuksia syväpohjaveteen liittyvissä tulevaisuuden elinkeinotoiminnoissa ja mahdollisissa ruoantuotannon ja elintarviketeollisuuden jatkojalostuskysymyksissä, joissa puhtaalla vedellä on aivan keskeinen rooli.

Näyttely Vaasassa

Haluaisitko päästä ryhmäsi kanssa tutustumaan Kurikan vesinäyttelyyn? Ota yhteys Bock’s Panimoravintolaan ajan sopimista varten.

Bock’s Corner Brewery, sales@bockscornerbrewery.com, 050 3777 000

Kurikan vesinäyttelyyn pääsee tutustumaan Vaasassa.

 

Lisätietoja tarvittaessa

Toimitusjohtaja Juha Kotiranta, Kurikan Vesihuolto Oy, 050 535 6424
Kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa, Kurikan kaupunki, 044 020 9000
Erikoistutkija Niko Putkinen, Geologian tutkimuskeskus (GTK), 0295 035 220