Kuva pj Anna-Maija Koskelasta

Ihmiset tekevät kaupungin

Teksti: Anna-Maija Koskela  |  Kuvat: Maija-Liisa Laitila

Ihmiset tekevät kaupungin – Kurikan kaupunginvaltuuston 2017-2021 puheenjohtajan Anna-Maija-Koskelan puhe valtuuston juhlakokouksessa 14.6.2021 Kurikan kampuksella.

Kuva pj Anna-Maija KoskelastaArvoisat valtuutetut, viranhaltijat, hyvä juhlavaltuuston yleisö

Kuluva valtuustokausi alkaa olla lopuillaan. Vastuunkantajina jatkamme heinäkuun loppuun saakka. Viestikapulan vaihto tapahtuu vanhan ja uuden valtuuston kesken. Vuorokausi sitten saimme jännittää vaalivalvojaisten merkeissä kuntavaalien 2021 tuloksia. Tuleville valtuutetuille toivotan onnea ja viisautta yhteisten asioiden hoitoon!

Millaisen Kurikan jätämme seuraavalle valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille? Kaupungin strategiassa on paljon hyviä tavoitteita, joista on vaikea olla eri mieltä. Erimielisyyttä syntyy toisinaan keinoista ja usein resursseista. Talousraamista on suora yhteys strategiaan. Rahaa on käytetty strategian sisällöllisten tavoitteiden edistämiseen. Taloutta olisikin joskus hyvä pysähtyä arvioimaan myös suhteessa kaikkiin tavoitteisiin laajemmin. Strategiatavoitteiden resursseja olisi hyvä jatkossa löytää muualtakin kuin palveluita heikentämällä – vai onko se ainoa tie? Strategiatyössä on välttämätöntä jatkossakin miettiä, miten harjoitamme Kurikassa vastuullista ja hyvinvointia säilyttävää – jopa lisäävää – talouspolitiikkaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisesti.

Valtuustotyössään kokeneimmat tietävät, että useiden valtuustokausien ajan on vallinnut jatkuva huoli kustannusten noususta. Rahoituksen turvaaminen on haaste kunta-tasolla. Helppoa se ei ole maakunnalle ja valtiollekaan. Sote-asioiden ympärillä tähän on haettu ratkaisua, jotta voidaan turvata tasapuoliset mahdollisuudet palveluihin lähellä omaa asuinpaikkakuntaa. Tulevat valtuustokaudet näyttävät, miten kotikaupunkimme tässä onnistuu.

Päättyvä valtuustokausi on vienyt meitä kuntapäättäjiä ja viranhaltijoita päätöksentekokellon kehällä talousarvioista tilinpäätöksiin. Olemme saaneet kuulla ja nähdä JIK ky:n  vuotuisista lukemista suoritteina, prosentteina ja euroina. Kohdallemme on osunut useampikin johtavan viranhaltijan irtisanoutuminen ja uuden vastuunkantajan valinta. Sisäilmaongelma ja sen seuraamukset ovat avautuneet hyvinkin konkreettisesti. Tytäryhtiöiden elämää olemme seuranneet kannustaen kehittymään ja uudistumaan sekä turvaamaan monia kaupunkilaisten palveluita.

Kokouspaikkoina ja -käytänteinä olemme kokeneet Jurvan Sellan ja nyt viimeksi Kampuksen sekä useat etäkokoukset koronapandemian jouduttamana Teams-linkkien takaa. Olen erittäin tyytyväinen tekemäämme digiloikkaan. Valtuustokausi on vaatinut uuden omaksumista ja sopeutumista. Kuka olisi vuoden 2019 lopussa uskonut, miten koronapandemia mullistaa ihmisten arjen globaalisti! Paljonkin jäi toteuttamatta – lähinnä sitä jalkautumista ja osallistumista, mikä yhdistää ja avartaa päätöksenteon kannalta meitä päättäjiä sekä viranhaltijoita. Kaupunkilaistenhan asialla tässä kaikin olemme olleet!

Monia hienoja hetkiä saimme jakaa kaupunkilaisten ja laajemmin suomalaisten  kanssa. Yhteistyö Porin prikaatin kanssa huipentui valatilaisuuksiin Jalasjärvellä ja Kurikassa. Legenda-patsashanke kokonaisuudessaan nosti Kurikan otsikoihin. Suoriuduimme hankkeesta ja juhlallisuuksista kunnialla. Usea televisiointi kaupungin tapahtumista on ollut erinomainen käyntikortti Kurikasta ja kurikkalaisista.

Ystävyyskaupunkitoimintaa Viron Pärnun kanssa on kannateltu, vaikka yhteydenpito on ollut sähköisen liikenteen sekä yksittäisten valtuutettujen ja viranhaltijoiden varassa.

Valtuutettuna ja puheenjohtajana on ollut ilo osallistua ja viedä kaupungin tervehdys eri järjestöjen ja yhdistysten juhliin sekä yksityisten kuntalaisten merkkipäiville. On ollut myös hyvästijättöjä ja osanottoja.

Tiedottaminen on sujunut ruhtinaallisesti – onhan meillä (moneen Suomen kolkkaan verrattuna) kolme aktiivista paikallislehteä maakuntalehden ja some-maailman rinnalla. Jopa BBC:n kiinnostus tuli ilmi tämän 4 vuoden aikana. Kiitos yhteistyöstä, jonka avulla me kaikki kaupunkilaiset olemme saaneet tietoa ja vinkkejä, mitä kaupungissamme tapahtuu.

Luovun puheenjohtajan tehtävästä iloisin ja toiveikkain mielin. Päättyvällä kaudella olin yksi naispuolisista valtuuston puheenjohtajista Suomessa. Meitä oli kaikkiaan 39 %. En ole tosikko tai fanaatikko näissä sukupuoliasioissa, mutta nyt on Kurikassakin naisella tie auki puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen lisäksi myös kaupunginvaltuustossa.

Jalasjärven suunnalta katsoen olemme valtuutettuina eläneet kaksi yllätyksellistä kautta: ensin lähtee kotikunta kartalta ja sen jälkeen uuden, yhdistymisen aika, joka on vaatinut uudenlaista mittakaavaa asioiden hoitoon.

Katson tulevaisuuteen kuitenkin luottaen. Nautimme lähipiirissä kotikaupungin antamista palveluista ja tarjoamasta turvasta tällä hetkellä ikähaitarilla 4 kk – 82 vuoteen. Itseni kohdalla on aika palata tiiviimmin opettajan tehtäviin, työhön jota suunnattomasti rakastan ja jota on vielä jäljellä 4 lukuvuotta ennen eläkeiän saavuttamista.

Pohjalainen tekee paljon ja toimii tehokkaasti, kun hän saa sopivasti kannustusta, rohkaisua, yllytystä ja kiitosta. Haluan kiittää Kurikan kaupungin koko henkilöstöä tehdystä työstä kuluneen reilun neljän vuoden aikana. Se on ollut valtuustolle myös tärkeää tietää, että työpisteillä on ollut niitä osaavia ”työrukkasia”, jotka tekevät sen todellisen, arkisen duunin.

Hyvät valtuutetut, on aika kiittää Teitä ja koko kuntapäättäjäorganisaatiota menneestä valtuustokaudesta. Olette käyttäneet aikaanne ja osaamistanne tarmokkaasti yhteisten asioiden hoitoon. Olemme tutustuneet, ystävystyneetkin.

Luottaisin seuraavaan toteamukseen: Ihmiset tekevät kaupungin. Tämä ei olisi mitään vaikka infra olisi kunnossa, rakennukset kiiltäisivät uutuuttaan ja rakennettu ympäristö olisi ylvästä. SIIS: Ihmiset tekevät kaupungin – työyhteisönä sekä kaupunkilaisina. Puitteet on hyvä olla kunnossa, mutta tärkein arvo on ihmisissä, kaupunkilaisissa.

 

Kiitos!

 

Anna-Maija Koskela
Kurikan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 2017-2021