Teksti: Osku Ketola

Kurikka on mukana seutukaupunkien yhteisessä hankekokonaisuudessa, jossa ratkotaan osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä haasteita. Kurikassa keskitytään erityisesti hankkeeseen, jossa luodaan uusia, joustavia koulutusmalleja.

Seutukaupungit ovat kaupunkeja, jotka ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia mutta eivät maakuntien keskuksia.  Ne ovat sujuvan elämän keskuksia, joissa työn ja perheen sekä monipuolisen ja laadukkaan vapaa-ajan yhdistäminen on helppoa ja mutkatonta.

Seutukaupungit ovat yleisesti teollistuneita ja työpaikkaomavaraisia seutukuntia. Niissä sijaitsevat yritykset ovat jo pidemmän aikaa viestittäneet osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvistä vaikeuksista, ja huoli työvoiman saatavuudesta myös tulevaisuudessa on kasvanut entisestään. Näitä haasteita Kurikka ja muut seutukaupungit ovat yhdessä lähteneet ratkomaan.

Kurikka on mukana Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeessa, jonka puitteissa pilotoidaan uutta koulutusmallia metallialalla.

Heavy metal Kurikka -malli pyrkii yhdistämään osaajat ja työpaikat

Kampuksen valmistuessa Kurikasta loppui metallialan koulutus. Syynä koulutuksen loppumiseen oli vähäinen hakijoiden määrä. Ovatko nuoret kadottaneet mielenkiintonsa metallialaa kohtaan vai ovatko mielikuvat alasta vanhentuneet? Näitä asioita on pohdittu seutukaupunkihankkeen aikana Sedu Kurikan ja yrittäjien kanssa. Työtä metallialan yrityksissä olisi, jos vaan osaavaa työvoimaa löytyisi.

Uusi kehitetty koulutusmalli perustuu Koulutuskeskus Sedun ja yrittäjien yhteistyöhön. Puuttuvat tilat ja laitteet korvataan yrityksissä tapahtuvaan oppimiseen. Koulu kouluttaa ja yritykset kouluttavat, jolloin koulu ja työelämä ovat lähempänä toisiaan. Lähempänä on myös mahdollinen työ Kurikan yrityksissä.

Kurikan pilotin ensimmäinen osa alkaa 5.4. ja kestää 53 päivää. Pilotin aikana opiskelijat pääsevät tutustumaan metalliteollisuuden prosesseihin aina hitsauksesta robotiikkaan. Pilotin kokemuksilla koulutusta voidaan laajentaa tutkintotavoitteiseen koulutukseen aikuisopiskelijoille. Kolmannessa vaiheessa koulutus avautuisi yhteishakuun. Koulutusmallin tavoitteena on palauttaa metallialan koulutus Kurikkaan ja vastata työvoiman tarpeisiin yrityksissä.

Pito- ja vetovoimaa työpaikoista

Koulutus, työ, palvelut ja arjen sujuvuus – nämä asiat vaikuttavat suuresti siihen, mille alueelle tai kaupunkiin ihmiset päätyvät asumaan ja elämään. Yritystoiminta ja osaavan työvoiman saatavuus ovat oleellinen osa kaupungin veto- ja pitovoimaa. Koulutus ja työ ovat liimaa, joka sitouttaa ihmisiä alueelle.

Hankkeen aikana on käyty keskustelua siitä, tietävätkö nuoret Kurikan yrityksistä ja niiden työtehtävistä? Tietävätkö nuoret opiskelun monista malleista Kurikassa? Hankkeessa toteutettava pilotti antaa opiskelijoille näyteikkunan Kurikan metalliyrityksien työmahdollisuuksiin sekä joustaviin tapoihin opiskella ammattiin. Metallialan koulutuksen palaaminen Kurikkaan on veto- ja pitovoimaa.

Omat Hoodit -kampanja osallistaa nuoria

Osana seutukaupunkihankkeita Kurikka on ollut myös mukana toteuttamassa Omat Hoodit -kampanjaa, joka on toteutettu kaksi kertaa. Justimus Films -komediaryhmä toimi kampanjan vaikuttajana ja linkkinä nuoriin. Kampanjan tavoitteena on ollut tunnistaa seutukaupunkien ”helmiä” nuorten näkökulmasta, olivat ne sitten harrastusmahdollisuuksia tai vain paikkoja, joissa nuoret viihtyvät. Justimus komediaryhmän yllytysvideo tavoitti molemmissa kampanjan osissa noin 60 000 seutukaupunkien nuorta. Kohderyhmälle suunnattu Instagram-mainonta sai näyttökertoja noin 480 000 kertaa.

Nuorten mielikuvien muodostuminen omasta kotikaupungista on tärkeä osa tulevaisuuden veto- ja pitovoimaa. Vaikka nuori lähtisi kokeilemaan siipiään maailmalle, mielikuvat kotikaupungista pysyvät. Palaako nuori koskaan takaisin juurilleen? Sen ratkaisevat syntyneet mielikuvat ja työmahdollisuudet kotikaupungissa.

Omat Hoodit -kampanjan kolmas ja viimeinen osa keskittyy kaupunkien yrityksiin ja työtehtäviin. Nuorten kannalta perinteiset yritysvideot eivät ole vetoavia. Nuoriin täytyy vaikuttaa nuorten keinoin. Kampanjan kolmas osa haastaa yrityksiä tekemään lyhyitä, hauskoja ja tehokkaita timelaps-videoita yrityksen toiminnasta. Tehdyt videot julkaistaan Omat Hoodit -kampanjan Facebook-, Instagram- ja TikTok-kanavilla.

Monikampus Finland -alustamalli osaamisen kasvattamiseksi

Työn tekeminen ja opiskelu tulee yhdistää vieläkin tehokkaammin tulevaisuudessa. Tekninen kehitys eri aloilla vaatii aktiivista osaamisen päivittämistä. Kun kehitys kehittyy, muuttuvat myös työnkuvat. Työntekijöiden omat mielenkiinnon kohteet saattavat muuttua ja tavoitteet kasvaa työvuosien karttuessa. Monikampusmalli mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohella. Työntekijöistä kannattaa pitää kiinni myös yrityksissä.

Verkostomaisen Monikampus Finland -alustamallin avulla pyritään kokoamaan samalle koulutustarjottimelle eri oppilaitosten tarjoama koulutus. Mallissa hyödynnetään olemassa olevaa oppilaitosinfraa. Monikampus Finland -alustalla eriasteiset koulutustoimijat voivat rakentaa yhteistä koulutustarjontaa. Alustalle mallinnetaan kaupunkien yliopistokeskuksia vastaavia toteutuksia. Näin voidaan tehostaa ja parantaa opiskelijoiden sijoittumista seutukaupunkeihin. Tavoitteena on, että seutukaupungit ovat korkeakoulujen strategiatyön yksi osa-alue.

Lisätietoja

Lisätietoja Heavy metal Kurikka -pilotista ja Seutukaupunkien toiminnasta voit kysyä
projektipäällikkö Osku Ketolalta (p. 044 550 2901 / henry.ketola@kurikka.fi).

www.seutukaupunkiosaajat.fi