Kurikan Vesihuolto Oy:n toimialueena on koko Kurikan alue ja toimistot sijaitsevat Kurikassa ja Jalasjärvellä.

Mikä on yrityksenne päätoimiala ja mitä yrityksenne tekee?

Kurikassa on maan alla yli 950 km vesijohtoverkostoa. Kuvassa Petri Oksala tekemässä vesijohtoverkoston liitostyötä.

Vesihuolto. Kurikan Vesihuolto Oy vastaa toiminta-alueillaan vesihuollon järjestämisestä alueen kotitalouksille, yrityksille ja osuuskunnille.

Tärkein tuotteemme on laadukas talousvesi, jonka häiriöttömästä saatavuudesta huolehdimme 24 tuntia vuorokaudessa. Vastaamme myös viemäriverkoston ylläpidosta ja jätevesien puhdistuksesta ennen vesistöön purkua.

 

Kerro lyhyesti yrityksesi historiasta

Kurikan Vesihuolto Oy on Kurikan kaupungin omistama osakeyhtiö. Ennen yhtiöittämistä vesihuolto toimi Kurikan kaupungin vesiliikelaitoksena. Jurva-Kurikka kuntaliitoksen yhteydessä 2009 Jurvan kunnan aikainen vesihuoltolaitos liitettiin Kurikan vesiliikelaitokseen. Vuonna 2012 vesiliikelaitos yhtiöitettiin ja varsinainen Vesihuolto Oy:n toiminta aloitettiin 2013. Jalasjärvi-Kurikka kuntaliitoksen aikana vuonna 2016 Jalasjärven Vesi Oy sulautettiin Kurikan Vesihuolto Oy:n toimintaan.

 

Millainen Kurikka on yrittäjälle?

Kurikka on yrittäjälle hyvä paikka toimia. Täällä on paikallista osaamista ja tietotaitoa, mitä pyrimme hyödyntämään omassa toiminnassamme. Juuri paikallistuntemus ja osaaminen ovat tärkeää meidän toimialalla. Vesihuollossa tulee usein ennalta-arvaamattomia tilanteita, jolloin vaaditaan nopeaa toimintaa ja reagointia tilanteisiin. Täten yhteistyö paikallisten yrityksien kanssa parantaa laitoksemme toimintavarmuutta.

Kurikan Vesihuolto Oy:llä on koko laitoksen kattava etävalvonta- ja automaatiojärjestelmä. Tässä Tuukka Peltola tarkkailee Kurikan jätevedenpuhdistamon toimintaa valvomosta käsin

Millainen Kurikka on mielestäsi asua ja elää?

Täällä on hyvä asua ja elää! Kurikassa on hyvät ja monipuoliset puitteet erilaisille harrastuksille, niin urheilun kuin kulttuurin osalta. Meillä on todella laadukas juomavesi ja puhdas ympäristö, jotka ovat korvaamattomia luonnonvaroja.