Teksti: Tarja Sandvik  |  Kuvat: Tarja Sandvik ja Nousu-hanke

NOUSU-ohjelma tukee kurikkalaisia yrityksiä koronakriisistä selviytymisessä

Kun koronaepidemia rantautui Suomeen kevättalvella 2020, huoli yritysten selviytymisestä oli kaikkien ajatuksissa. Etelä-Pohjanmaan liitto teki nopeita rahoitusratkaisuja, jakoi maakunnan 6 eri osaan ja rahoitti alueilta tulevia hankkeita yritysten tueksi.

Kurikka sai Ilmajoen kumppanikseen. Mukaan tuli myös Seinäjoen ammattikorkeakoulu, joka lähti hankeen vetäjäksi. Yhteistyön tuloksena Kurikka-Ilmajoki-alueelle syntyi NOUSU – Osaamisella uuteen nousuun -hanke, jota tuttavallisesti kutsutaan joko NOUSUksi tai NOUSU-ohjelmaksi.

Etelä-Pohjanmaan liiton rahoitusta on kiittäminen, että alueet saivat suunnitella toiminnan omien tarpeidensa mukaiseksi. Lähes ainoina ehtoina oli, että toiminta tuli hankkeistaa, rahoitusta ei saanut käyttää suoraan yrityksiin ja toimenpiteiden tuli kohdentua koronaviruksen negatiivisten vaikutusten lieventämiseen ja koronasta selviytymiseen yrityksissä. Kurikan ja Ilmajoen yrityspalveluiden kanssa tiiviissä yhteistyössä tehdyn suunnitelman läpileikkaavana teemana onkin digitaalisuus. Etenkin digitaalinen markkinointi kaipaa vahvistusta ja lisää osaamista monessa yrityksessä.

Ole verkossa – olet olemassa

Osaaminen on tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa. Nykypäivänä ei riitä oman osaamisalueensa hallitseminen, vaan yrittäjän tulee osata montaa muuta asiaa, ja markkinointi ja myynti ovat niistä ehkä oleellisimpia.

Etenkin korona-aikana digitaalisen markkinoinnin merkitys kasvoi entisestään. Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset aiheuttivat sen, että asiakkaat hävisivät koteihinsa etätöihin ja kaikenlaista lähikontaktia vähennettiin. Ne yritykset, joilta sujui ennestään verkossa näkyminen, pystyivät tavoittamaan asiakkaansa, mutta ne, joille internet ja sosiaalinen media oli vieras maailma, olivat melkoisen hukassa. Olipa yrittäjä sitten hieroja, ravintoloitsija tai kauppias, asiakas kävi katsomassa netistä, mikä yritys oli auki ja miten siellä toimitaan.

Toteen kävi sanonta, ”jos et ole verkossa, et ole olemassa.” Puskaradio ei enää toiminut ja vanhat uskolliset asiakkaat saattoivat siirtyä hankkimaan palveluita naapuriyrittäjältä. Niistä kun oli niin hyvät tiedot Facebookissa, kuten eräs asiakas kommentoi.

NOUSU auttaa yrityksiä monella tavalla

NOUSUn pääteemat ovat neuvonta, ohjaus ja osaamisen kehittäminen. Maksutonta neuvontaa saa mm. koronatukiin liittyen. Kuka tahansa yrittäjä voi ottaa yhteyttä ja kysyä neuvoja. Jos vastausta ei heti löydy, sitä etsitään. Ohjaus toisiin palveluihin, kuten ELYn kehittämispalveluihin, oli etenkin kesällä aktiivista.

Osaamisen kehittäminen kohdistuu vastaavasti erilaisiin yrittäjille suunnattuihin valmennuksiin. Opi digimarkkinoinnin osaajaksi -valmennus on jo loppunut, mutta osa valmennuksen materiaaleista on edelleen saatavissa NOUSUn Youtube-kanavalta. Kanavalta löytyy myös muuta materiaalia vapaasti hyödynnettäväksi. Koulutukset löydät tästä linkistä.

Maalis-huhtikuun aikana toteutetaan kaksi eri valmennuskokonaisuutta. Toinen valmennus liittyy yrittäjien henkiseen hyvinvointiin ja on nimeltään Heitä ankkurit tulevaan. Valmentajana toimii bisnespsykologi, johdon valmentaja Pia Tulisalo. Seuraava valmennusilta on 17.3.2020 ja sinne voi ilmoittautua vielä.

Toinen, maaliskuussa alkava Tunne yrityksesi talous – avain kannattavaan yritystoimintaan -valmennus on nimensä mukaisesti keskittynyt yrityksen talousasioihin. Valmennuksen avulla pääsee helpolla tavalla kiinni siihen, mitä ne kaikki laskelmat oikeastaan kertovat, ja siihen, miten niitä voi hyödyntää. Kirjanpito ei ole vain verottajaa varten vaan myös yrittäjää varten.

Kevään aikana on alkamassa vielä palvelumuotoilun valmennus, jossa keskitytään siihen, miten yritys voisi olla vielä asiakaslähtöisempi. Tarkemmat tiedot julkaistaan kevään aikana.

Valmennukset pidetään Teams-verkkoalustalla, joten osallistuminen on helppoa vaikka kotisohvalta. Parhaimman tuloksen toki saa, kun varaa itselleen rauhallisen tilan ja hetken, jolloin asiaan voi kunnolla keskittyä.

Kaikista maksuttomista valmennuksista, niihin liittyvistä materiaaleista ja ilmoittautumisista on tiedot Kurikan kaupungin sivuilla osoitteessa www.kurikka.fi/nousu.

NOUSUn vetäjänä SeAMK

NOUSUa vetää Tarja Sandvik, joka toimii normaalisti SeAMK Maakuntakorkeakoulussa Kurikassa. Tarja on työskennellyt Kurikassa aiemmin myös yritysasiamiehen tehtävissä, joten alue ja osa yrityksistä ovat tuttuja jo entuudestaan. Tarja toivoo, että yritykset olisivat rohkeasti yhteydessä häneen, jos yrittäjä tarvitsee apua esimerkiksi koronaan liittyvissä tiedonhauissa, rahoitushakemusten sparrauksessa, uuden suunnan etsimisessä tai missä tahansa, mikä liittyy yrityksen kehittämiseen. Ajatuksia ja ideoita voi myös vain ”pallotella”, sillä ulkopuoliselle puhuessa ajatukset saattavat kirkastua melkein itsekseen.

Tavoitteena on, että sitten kun tuleva, normaali elämä jälleen alkaa, kurikkalaiset yritykset olisivat entistä vahvempia vastaamaan uusiin haasteisiin. Jokainen yrittäjä tekee omankokoisensa askeleet. Tärkeintä on, että niitä askeleita tekee.

Oletpa sitten yksinyrittäjä tai työnantaja, NOUSU on apunasi.

Ota yhteyttä:

Tarja Sandvik
NOUSU – Osaamisella uuteen nousuun
tarja.sandvik@seamk.fi
040 680 7180
www.kurikka.fi/nousu