Viexpo, Pohjanmaan maakuntien johtava vienninedistämisorganisaatio, auttaa pk-yrityksiä maailmalle

Teksti: Anne Viitala  |  Kuvat: Viexpo

Osuuskunta Viexpo on toiminut kansainvälistymisen ja viennin alalla jo yli 50 vuoden ajan. Perustehtävänamme on neuvoa kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toimimme kaikkien kolmen pohjalaismaakunnan alueella edistäen pk-yritysten kansainvälistymistä. Meillä on toimipisteet toimialueellamme viidessä eri kunnassa. Tavoitteenamme on parantaa pk-yritysten valmiuksia kansainvälistymisen eri vaiheissa. Lisäksi pyrimme nopeuttamaan yritysten pääsyä uusille markkinoille, madaltamaan viennin aloituskynnystä ja vähentämään kansainvälistymiseen ja vientiin liittyviä riskejä.

Viexpon vahvuuksiin kuulu laajat kotimaiset ja kansainväliset verkostot. Toimimme osana maakuntien Team Finland-verkostoa. Lisäksi teemme yhteistyötä kaikkien niiden toimijoiden kanssa, jotka pyrkivät samoihin tavoitteisiin pk-yritysten toiminnan vahvistamiseksi.

Toimintamme on menestyksellistä ja ainutlaatuista Suomessa. Toimimme erittäin tehokkaasti pienellä organisaatiolla, ja olemme tehneet merkittävää työtä Vienti-Suomen rakentamisessa. Olemme myös entisestään vahvistaneet joukkojamme, jotta voisimme yhä vahvemmin tehdä kansainvälistymisen ruohonjuuritason työtä yritysten parissa koko toiminta-alueellamme Pohjalaismaakunnissa. Olemme yksi harvoja toimijoita, jotka maakunnassamme keskittyvät juuri ruohonjuuritason työhön. Olemme myös ainoa organisaatio, joka pystyy kivuttomasti toimimaan yli maakuntarajojen. Korostamme hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ehdottomana toiminnan lähtökohtana, koska yhdessä olemme enemmän.

Palveluihimme kuuluvat mm.

  • maksuton vientineuvonta
  • markkina-analyysit
  • markkinaselvitysmatkat
  • messuesiintymiset
  • vientiprojektit

Tutustu palveluihimme tarkemmin kotisivuiltamme: https://viexpo.fi/vientipalvelut/

Maksuton vientineuvonta

Tarjoamme maksutonta vientineuvontaa yrityksille, jotka suunnittelevat viennin aloittamista, sekä yrityksille, jotka etsivät uutta näkökulmaa vientitoimintaansa. Maksuttoman vientineuvonnan tavoitteena on saada selkeytettyä yrityksen seuraavat askeleet, on kyseessä sitten jokin omista palveluistamme, jonkin toisen toimijan palveluista tai vaikka sparraus, jonka avulla yritys saa vinkkejä oman toiminnan kehittämiseen.

Parin tunnin maksuton vientineuvonta kannattaa ehdottomasti käyttää hyödyksi oman yrityksen kehittämiseksi ja ajatusten kirkastamiseksi. Parin tunnin aikana asiantuntijan kanssa ehditään hyvin käymään läpi perusasiat ja etenemisvaihtoehdot sekä tärkeimmät rahoitusmahdollisuudet. Lomakkeemme avulla pystyt itse ennakolta pohtimaan yrityksesi kannalta tärkeitä näkökohtia.

Markkina-analyysi

Viexpon markkina-analyysin avulla voidaan selvittää esim. perustietoja tietystä toimialasta tai markkinasta. Lisäksi voidaan selvittää yrityksesi kilpailijoita, potentiaalisia asiakkaita tai partnereita. Yritykselle voidaan markkina-analyysin avulla myös selvittää sopivia myyntikanavia.

Erityisesti Ruotsin ja Norjan markkinoista Viexpolla on vahvaa osaamista ja teemmekin näistä markkinoista vuosittain useita markkina-analyyseja ja kontaktihakuja. Lisäksi meillä on vahvaa osaamista Keski-Euroopan markkinoista, erityisesti Saksan ja Ranskan markkinoista.

Markkina-analyysi antaa yrityksellesi perustan vientipäätöksen tekemistä varten. Markkina-analyysistä saat kattavasti tietoa mm. kilpailijoista, markkinatilanteesta ja hintatasosta. Sama markkina-analyysi voi toimia ohjenuorana myös myöhemmin.

Markkinaselvitysmatkat

Viexpo järjestää markkinaselvitysmatkoja kansainvälisille markkinoille. Matkojen tarkoituksena on lisätä yrityksen tietoutta alasta ja tavata potentiaalisia kumppaneita ja asiakkaita.

Markkinaselvitysmatkat erityisesti Ruotsiin ja Norjaan ovat usein pitkälle räätälöityjä osallistuvien yritysten tarpeiden mukaan. Usein matkoihin kuuluu tapaamisia potentiaalisten uusien yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa, myös yritys- ja messuvierailuja voidaan järjestää osallistuvien yritysten toiveiden mukaisesti.

Kauemmas järjestettävät markkinaselvitysmatkat rakentuvat usein alan suurimpien messujen ympärille. Tällöin yritykset pääsevät tutustumaan laajasti markkinatilanteeseen ja alan toimijoihin kansainvälisesti.

Pandemia-aikana matkoja ei luonnollisesti järjestetä.

Messuesiintymiset

Viexpolla on vuosien kokemus kansainvälisten messuesiintymisten koordinoimisesta ja yhteisosastojen toteuttamisesta. Järjestämme vuosittain suomalaisyrityksille useita mahdollisuuksia osallistua näytteilleasettajana eri toimialojen johtaviin kansainvälisiin messutapahtumiin.

Olemme useiden kansainvälisten messujärjestäjien virallinen yhteistyökumppani Suomessa ja koordinoimme ja hallinnoimme yritysten osallistumista messuilla eri puolilla maailmaa. Viexpon kautta voit osallistua messuille joko yhteisosastolla tai erillisosastolla. Yhteisosasto on kustannustehokas ja tarjoaa laajaa näkyvyyttä. Erillisosastolla osasto toteutetaan yrityksen omien tarpeiden mukaisesti.

Business Finland myöntää rahoitusta vähintään neljän tukikelpoisen pk-yrityksen ryhmälle, joka osallistuu toimialallaan merkittävään B2B-messutapahtumaan ulkomailla. Autamme rahoituksen hakemisessa.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu messukokonaisuus tuottaa vielä pitkään tapahtuman jälkeenkin!

Pandemia-aikana messuja toteutetaan pääasiassa virtuaalisesti.

Vientiprojektit

Viexpon suunnittelemien vientiprojektien tavoitteena on löytää yrityksille uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kohdemaasta. Meillä on vankka kokemus vientiprojektien koordinoinnista ja erityisesti yritysten välisen yhteistyön hyödyistä vientiponnisteluissa. Vientiprojekteihin on useimmiten saatavilla myös julkista rahoitusta.

Vientiprojekti rakentuu osallistuvien yritysten toiveiden pohjalle. Projekti tuottaa tietoa kohdemarkkinoista, johon tutustutaan myös paikan päällä. Projektiin voi kuulua myös alan messuille osallistuminen tai vaikka koemarkkinointia, yritysten valinnan mukaan.

Kokoamme ryhmän, hoidamme hakemusasiat puolestasi, ja vastaamme siitä, että projektin toimenpiteet ovat konkreettisia ja hyödyllisiä.

Viexpolla on suunnitteilla useita vientiprojekteja eri markkinoille tai eri toimialoille. Kannattaa tutustua, ehkä jokin hankkeista on juuri oikea yrityksellesi.

Pandemia-aikana projektit toteutetaan Suomessa, mutta käytössä on erilaisia virtuaalisia alustoja ja mahdollisuuksia projektien toteuttamiseksi.

Webinaareista ajankohtaista tietoa

Viexpo tarjoaa yrityksille eri markkinoihin keskittyviä webinaareja. Webinaarien tarkoituksena on tarjota yrityksille kunkin markkina-alueen ajankohtaisimmat tiedot suoraan asiantuntijoilta. Webinaareissa on useimmiten mukana myös jokin ko. markkinalla jo toimiva suomalainen yritys, joka osaa omalta osaltaan tuoda esiin juuri ne näkökulmat, joita yritykset arvostavat.

Tietoa ajankohtaisista webinaareista löydät Viexpon kotisivuilta Tapahtumakalenteristamme https://viexpo.fi/kalenteri/  Myös ilmoittautumaan pääset Viexpon kotisivujen kautta.

Webinaarit tallennetaan ja julkaistaan Viexpon YouTube kanavalla [https://www.youtube.com/channel/UCLotlL1_XRiLCU3w4AMoArg]. Mikäli et pääse osallistumaan webinaariin, voit katsoa tallenteen jälkikäteen. Myös vanhemmat tallenteet ovat edelleen katsottavissa.

Anne Viitala huolehtii Etelä-Pohjanmaan yritysten vientiasioista

Viexpon Anne Viitala on syksystä saakka toiminut Etelä-Pohjanmaan aluevastaavana vientiasioissa. Hän on pitkän uransa aikana tehnyt vientiä yli kymmeneen maahan, mm. Venäjälle, Englantiin, Arabiemiraatteihin sekä kaikkiin Skandinavian ja Baltian maihin.

Annella on pitkä kokemus B2B myynnistä, uusasiakashankinnasta, kehittämistyöstä sekä viennin aloittamisesta ja johtamisesta. Hän on myös jo aiemmin tehnyt töitä yritysten hyväksi, ja hänen kokemuksensa erilaisista vienninedistämiseen ja messuesiintymisiin liittyvistä matkoista, tapahtumista ja markkinaselvityksistä on mittava.

Annella on toimistot Seinäjoella ja Kurikassa, ja hänet voit tavata halutessasi toimistolla. Anne tulee kuitenkin mielellään myös käymään yrityksessäsi, jolloin voitte yhdessä pohtia mikä on yrityksellenne sopivin keino kasvattaa myyntiä viennin ja kansainvälistymisen kautta.

Anneen voit olla yhteydessä kaikissa vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Anne Viitala

anne.viitala@viexpo.fi

+358 400 811 490

www.viexpo.fi