Teksti: Rami Ala-Nisula

Kurikan palvelut paremmin esille

Vapaa-ajan palvelut ovat tulevaisuuden kunnassa yksi merkittävä mittari, kun perheet punnitsevat uuden talon rakentamista tai muuttamista. Kurikka pystyy hyvin vastaamaan monien tarpeisiin, mutta markkinointia tulee lisätä. Tällöin tavoitamme paremmin potentiaaliset muuttajat.

Monesti eri työryhmissä mietimme ja keskustelemme, mitkä ovat oman kuntamme vahvuudet. Päällimmäisenä tulevat mieleen hyvät liikenneyhteydet, alueemme yritykset ja vahva maatalous. Jos yksilöisimme tarkemmin, mitä kaikkea palvelua Kurikka asukkailleen tarjoaa, voisi listan laajuus jopa yllättää.

Tuleville vuosille on monia haasteita, mutta mielestäni palvelujen kehittymisen kannalta tärkein tavoite on, että Kurikka liimaantuisi yhdeksi elinvoimaiseksi kaupungiksi. Alueellinen identiteetti on ja pysyy, eikä sitä ole järkevää yrittää muuksi muuttaa. Tarkoitan liimaantumisella sitä, että me löytäisimme kuntarajojemme sisällä tarjottavat palvelut paremmin ja oppisimme niitä käyttämään. Tämä olisi paras mainos myös naapurikuntiin ja muualle Suomeen.

Ehdotan ajatusta, joka on tullut esille eri keskusteluissa. Asennetaan jokaiseen Kurikan keskustaajamaan keskeiselle paikalle tv-näyttö, jossa näkyy kaikki lähikuukausien tapahtumat. Linkitys onnistuu varmasti esimerkiksi kaupungin nettisivujen tapahtumakalenterista. Samalla näytöllä voitaisiin informoida ja mainostaa korostetusti uusia palveluja sekä kaikkea, mikä tapahtuu vaikkapa viikon sisällä.

Kurikka etenee kaupungin strategian valmistelussa ja kevään aikana valtuusto päättää asiasta. Mutta siitä lähdetään, että Kurikka on paras maaseutukaupunki tulevaisuudessa, ellemme sitä vielä ole.